Zakelijk werkwijze

Intake

Op uw locatie vindt het uitgebreide intakegesprek plaats waarbij kennis gemaakt wordt met het bedrijf en de medewerkers, uitvoerig op uw wens wordt ingegaan, gekeken wordt naar de locatie en de huidige huisstijl. Als resultaat van dit gesprek wordt een opdracht geformuleerd, welke binnen twee weken naar u gestuurd wordt.

Concept Ontwerp

Nadat de opdracht akkoord is, start de concept ontwerp fase. Wat inhoudt dat ik aan de slag ga met uw interieurwens en dit ga vertalen naar een aantal schetsen over de toekomstige interieursituatie, een op maat gemaakte plattegrond, een eerste materialenplan en een eerste globale schatting van het benodigde budget.

Definitief Ontwerp

O.b.v. het concept ontwerp wordt in deze fase een definitief ontwerp gemaakt, die volledig voldoet aan uw eigen smaak en wens en past binnen uw budget. Het resultaat van deze fase zal zijn: definitieve sfeertekeningen van het toekomstige interieur, definitieve op maat gemaakte plattegronden, definitieve te kiezen materialen en een inschatting van het benodigde budget.

Voorbereiding Verbouwing

Tijdens deze fase worden alle benodigde stappen doorlopen die voor de verbouwing dienen plaats te vinden. Denk aan offertes aannemers opvragen, vergunningen regelen, eventueel vervangende werkruimte regelen, presentaties maken t.b.v. de medewerkers, draaiboeken en planningen maken etc..

Verbouwing

Bij elk project en zeker bij verbouwing zijn er altijd onvoorziene situaties dan is het wel zo prettig als degene die vanaf het begin betrokken is geweest ook de uitvoering van de verbouwing begeleidt. Ik zal dan de verschillende uitvoerende partijen aansturen en bewaken dat het gehele project binnen planning en budget blijft. Indien u liever deze taak belegt bij een van uw eigen medewerkers is dat uiteraard ook mogelijk.

Afronding

Na de verbouwing zijn er vaak nog een aantal openstaande puntjes zijn, bijvoorbeeld garantiebewijzen die verzameld moeten worden of subsidiegelden die nog ontvangen dienen te worden na oplevering, ook dit soort zaken kan ik verzorgen, zodat er slechts nog één aanspreekpunt voor u is, terwijl u gaat genieten van het nieuwe interieur.

Tarief

Bij het aannemen van de opdracht wordt een maatwerk offerte opgesteld waarbij per fase het aantal uren ingecalculeerd wordt. Het standaard uurtarief voor zakelijke relaties bedraagt € 95,- exclusief btw, voor de ontwerpfases. Tijdens de verbouwing en afronding wordt er gerekend met een standaard uurtarief van € 75,- exclusief btw. De intake is gratis.